УДК 621.314

С.П. Денисюк, П.Й. Тарасевич, О.В. Сподинський, Д.Г. Дерев’янко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТІЙКОЇ РОБОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Представлено напрямки розвитку сучасних енергетичних систем на основі концепції Smart Grid. Наведено аналіз сучасних технологій, які використовуються при створенні та забезпеченні ефективного функціонування інтелектуальних мереж Smart Grid. Показано умови стійкої роботи елементів систем при пульсуючому характері енергетичних потоків.

Представлены направления развития современных энергетических систем на основе концепции Smart Grid. Приведен анализ современных технологий, используемых при создании и обеспечении эффективного функционирования интеллектуальных сетей Smart Grid. Показаны условия устойчивой работы элементов систем при пульсирующем характере энергетических потоков.

The trends of modern energy systems based on the concept of Smart Grid are presented. The analysis of modern technologies used in the creation and effective functioning of Smart Grid are brought. The items provided for stabile work of the systems in the pulsating nature of energy flows are displayed.