УДК 621.315.2

И.Н. Кучерявая

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ С МИКРОВКЛЮЧЕНИЕМ

Методом комп’ютерного моделювання отримано та досліджено розподіл неоднорідного електричного і температурного полів у поліетиленовій ізоляції силових кабелів, що містить газове мікровключення. Показано, що напруженість поля в локальній області вища у випадку включення циліндричної форми у порівнянні зі сферичним включенням. Нагрів у зоні включень залежить від їх розмірів, однак не може впливати на зміну властивостей ізоляційного матеріалу.

Методом компьютерного моделирования получено и исследовано распределение неоднородного электрического и температурного полей в полиэтиленовой изоляции силовых кабелей, содержащей газовое микровключение. Показано, что напряженность поля в локальной области выше в случае включения цилиндрической формы в сравнении со сферическим включением. Нагрев в зоне включения зависит от его размера, однако не способен оказать влияния на изменение свойств изоляционного материала.

The distributions of inhomogeneous electric and thermal fields in the polyethylene insulation of power cables that includes microsized gaseous inclusion are obtained by computer modeling and analyzed. It is shown that the electric field strength in the local zone is higher for cylindrical inclusion than that for spherical inclusion. Heat of the zone with inclusions depends on their size and has no influence on insulating properties of material.