УДК 620.91/98+221.311:681.3.06

В.В. Твердяков

ПОМІЧНИК ДИСПЕТЧЕРА З РЕГУЛЮВАННЯ РІВНІВ НАПРУГИ У ВУЗЛАХ ЕНЕРГОСИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕГУЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Розроблено програмний комплекс, що забезпечує виконання необхідної кількості розрахунків усталених режимів та виконує ранжирування залучення засобів регулювання напруги у прилеглій мережі для регулювання напруги на проблемній підстанції. Оцінюється ефективність та економічність залучення засобів регулювання напруги на тій чи іншій підстанції.

Разработан программный комплекс, который обеспечивает выполнение необходимого количества расчетов установившихся режимов и выполняет ранжирование используемых способов регулирования напряжения в прилегающей сети для регулирования напряжения на прилегающей подстанции. Оценивается эффективность и экономичность используемых способов регулирования напряжения на той или иной подстанции.

It is developed program complex to use for executing necessary amount of steady regime calculations and to perform ranging having regulating voltage method in neighbouring net for regulating voltage in neighbouring substation. It is valuating affectivity and economics using regulating voltage method for this or that substation.