УДК 621.316:681.3

І.В. Блінов, Г.С. Корхмазов, В.І. Попович, А.М. Зозуля

КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТОВИХ ЦІН НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІАЛЬНО-БАЗИСНИХ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Розглянуто використання радіально-базисних штучних нейронних мереж для короткострокового прогнозування цін продажу електричної енергії в оптовий ринок електричної енергії, а також особливості ціноутворення в існуючій моделі оптового ринку електричної енергії України.

Рассмотрено использование радиально-базисных искусственных нейронных сетей для краткосрочного прогнозирования цен продажи электрической энергии в оптовый рынок электрической энергии, а также особенности ценообразования в существующей модели оптового рынка электрической энергии Украины.

Use of radiate-basic artificial neural networks for short-term forecasting of sale prices of electric energy into a wholesale market of electric energy, and also special features of pricing in the existing model of a wholesale market jf electric energy of Ukraine are considered.