УДК 621.548

В.Б. Павлов, А.В. Попов, А.Г. Пазеев, В.И. Будько

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Обгрунтовано можливість заряду АБ при мінімальній швидкості обертання генератора. Проведено моделювання електромагнітних процесів у системі заряду.

Обоснована возможность заряда АБ при минимальной скорости вращения генератора. Проведено моделирование электромагнитных процессов в системе заряда.

Possibility of charge АБ is proved at the minimum speed of rotation of the generator. Modelling of electromagnetic processes in charge system is spent.