УДК 621.313.322

В.А. Крамарський, канд. техн. наук, ст. наук. співроб. (Ін-т електродинаміки НАН України, Київ)

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ПРИ МАНЕВРЕНИХ РЕЖИМАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розглянуто систему вентиляції і тепловий стан турбогенераторів з газовим охолодженням потужністю 200, 300 МВт при зміні навантаження. Оцінено зниження втрат на вентиляцію при регулюванні охолодження турбогенератора в маневрених режимах експлуатації.

Рассмотрены система вентиляции и тепловое состояниe турбогенераторов с газовым охлаждением мощностью 200, 300 МВт при изменении нагрузки. Оценено снижение потерь на вентиляцию при регулировании охлаждения турбогенератора в маневренных режимах эксплуатации.

It is considered ventilation systems and a head state of gas cooling of 200, 300 MW of power under change of a load. It is estimated a reduction of watt losses on a ventilation during a regulation of the turbogenerators under maneuver operating regimes.