УДК 621.313

Л.І. Мазуренко, О.М. Попович, В.В. Гребеніков, О.В. Бібік, І.В. Головань, О.В. Джура, Ю.В. Шуруб, А.П. Вербовий

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ

Наведено основні наукові результати відділу електромеханічних систем за 2008 рік, пов’язані з подальшим розвитком теорії, розробкою конструкцій, рекомендацій по проектуванню асинхронних генераторів і двигунів, електричних машин з постійними магнітами та вентильно-індукторних машин.

Приведены основные научные результаты отдела електромеханических систем за 2008 год, связанные с дальнейшим развитием теории, разработкой конструкций, рекомендаций по проектированию асинхронных генераторов и двигателей, электрических машин с постоянными магнитами и вентильно-индукторных машин.

Прочитати статтю (pdf)