УДК 621.316

Б.С. Стогній, М.Ф. Сопель

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДСТАНЦІЇ 750 КВ

Розглянуто питання побудови автоматизованої системи керування технологічними процесами підстанції 750 кВ, яка складається з підсистем моніторингу та підсистем керування. Розроблено алгоритми функціонування підсистем моніторингу та керування.

Рассмотрены вопросы построения автоматизированной системы управления технологическими процессами подстанции 750 кВ, которая состоит из подсистем мониторинга и подсистем управления. Разработаны алгоритмы функционирования подсистем мониторинга и управления.

Прочитати статтю (pdf)