УДК 621.311.001.18

В.М. Авраменко, В.О. Крилов, В.Л. Прихно, П.О. Черненко

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ТА НОВІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РЕЖИМІВ ТА ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМАМИ

Викладені основні теоретичні та практичні результати відділу моделювання електроенергетичних об’єктів та систем (№ 3) ІЕД НАНУ, одержані у 2008 р., стосовно використання в енергосистемах синхронізованих вимірів фазових кутів напруги, оцінювання стану, розробки режимного тренажера диспетчерів, прогнозування електричного навантаження та електроспоживання, розрахунків аварійних режимів та уставок пристроїв захистів.

Изложены основные теоретические и практические результаты отдела моделирования электроэнергетических объектов и систем (№ 3) ИЭД НАНУ, полученные в 2008 г., относительно использования в энергосистемах синхронизированных измерений фазовых углов напряжения, оценки состояния, разработки режимного тренажера диспетчеров, прогнозирования электрической нагрузки и электропотребления, расчетов аварийных режимов и уставок устройств защит.

Прочитати статтю (pdf)