УДК 621.316:681.3

Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, О.Ф. Буткевич, М.Ф. Сопель

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ В ОЕС УКРАЇНИ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ

Наведено основні технічні характеристики та показники засобів моніторингу перехідних режимів, показано можливість підвищення надійності системи оперативно-диспетчерського керування ОЕС України завдяки новим можливостям розв’язання задач диспетчерського керування, які з’являються з впровадженням таких засобів.

Приведены основные технические характеристики и показатели средств мониторинга переходных режимов, показана возможность повышения надежности систем оперативно-диспетчерского управления ОЭС Украины благодаря новым возможностям решения задач диспетчерского управленния, которые возникают при внедрении таких средств.

Прочитати статтю (pdf)