УДК 621.315 : 621.3.048

А.А. Щерба, В.М. Золотарев, Ю.В. Перетятко, А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая, С.Е. Ершов

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ

Досліджено неоднорідні електричні поля й граничні електрофізичні процеси в зшитій поліетиленовій ізоляції кабелів надвисокої напруги з урахуванням сукупного впливу об'ємних гетерогенних мікровключень з різними розмірами, конфігураціями й відстанями між ними. Показано, що зменшення відстані між струмопровідними мікровключеннями може викликати істотне збільшення величин локальних напруженостей електричного поля й напружених мікрооб'ємів в ізоляції, інтенсифікуючи таким чином порогові електрофізичні процеси, що викликають старіння ізоляції. Досліджено також електротеплові процеси в сегментованій жилі кабелів при її високочастотному індукційному нагріванні в процесі виробництва кабелів надвисоких напруг.

Исследованы неоднородные электрические поля и пороговые электрофизические процессы в сшитой полиэтиленовой изоляции кабелей сверхвысокого напряжения с учетом совокупного воздействия объемных гетерогенных микровключений с разными размерами, конфигурациями и расстояниями между ними. Показано, что уменьшение расстояния между токопроводящими микровключениями может вызывать существенное увеличение величин локальных напряженностей электрического поля и напряженных микрообъемов в изоляции, интенсифицируя таким образом пороговые электрофизические процессы, вызывающие старение изоляции. Исследованы также электротепловые процессы в сегментированной жиле кабелей при ее высокочастотном индукционном нагреве в процессе производства кабелей сверхвысоких напряжений.

Прочитати статтю (pdf)