УДК 621.313.322

О.І. Титко

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН У ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМАХ ГЕНЕРУЮЧИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ

Наведено методи і результати досліджень фізичних процесів протягом останнього року та способи підвищення надійності і ефективності роботи енергетичних електричних машин у складі генеруючих енергоблоків, які працюють у маневрених режимах експлуатації.

Приведены методы и результаты исследований физических процессов, а также способы повышения надежности и эффективности работы энергетических электрических машин в составе генерирующих энергоблоков, работающих в маневренных режимах эксплуатации.

Прочитати статтю (pdf)