УДК 621.313

В.М. Зварич, канд. техн. наук, М.В. Мислович, докт. техн. наук, Р.М. Сисак, канд. техн. наук

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО СТАНУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ ДВИГУНІВ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ТЕС І АЕС

        Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показав, що на сьогодні відносно слабо розвинуті та практично не використовуються комплексні підходи до розробки статистичних методів та інформаційно-вимірювальних систем (ІВС), що їх реалізують, орієнтованих на вирішення задач контролю, діагностики та подовження терміну експлуатації електроенергетичного обладнання, що експлуатується.
        Головна мета досліджень, що проводяться у відділі №12 Інституту електродинаміки в даному напрямку, полягає у створенні нової сучасної ІВС статистичної вібродіагностики двигунів власних потреб теплових та атомних електростанцій, за допомогою якої на основі вимірювання оцінок діагностичних ознак та дослідження їх поведінки протягом певного проміжку часу визначається фактичний стан та здійснюється прогноз ресурсу певних вузлів цих двигунів. Математичною основою для побудови таких ІВС є теорія лінійних та лінійних періодичних випадкових процесів, а також методи математичної статистики, теорії розпізнавання образів та статистичних сплайн-функцій.
        Протягом 2007 року в результаті виконання робіт по даному напрямку були обґрунтовані діагностичні ознаки, а також створено методи та програмне забезпечення для ІВС вібродіагностики окремих вузлів двигунів власних потреб ТЕС і АЕС. Запропоновано ряд основних діагностичних параметрів для визначення фактичного стану та прогнозування відмов цих об’єктів.
        На даний час розроблено структурну схему, виготовлено та експериментально перевірено лабораторний зразок ІВС статистичної вібродіагностики для визначення технічного стану окремих вузлів двигунів власних потреб ТЕС і АЕС. Створений зразок ІВС відрізняє від попередніх розробок відділу наявність блока прогнозу відмов окремих вузлів досліджуваних двигунів. Досліджено питання його практичного використання для вирішення задач моніторингу та прогнозування відмов окремих вузлів електродвигунів.
        У результаті виконання проекту будуть розроблені нові статистичні методи діагностування двигунів власних потреб електростанцій та прогнозування можливого часу їх відмов. Передбачається створення експериментального зразка ІВС діагностики, в якому розроблені методи будуть реалізовані. Практичне впровадження таких ІВС на електростанціях України дасть можливість попереджати виникнення аварійних ситуацій за рахунок своєчасного ремонту чи заміни обладнання, що фактично відпрацювало свій технічний ресурс. У кінцевому результаті це призведе до підвищення надійності функціонування ОЕС України та забезпечить передумови для її інтеграції в європейську енергетичну систему.
       На основі використання статистичних сплайнів при розв’язуванні задачі прогнозування відмов окремих вузлів двигунів власних потреб розроблено методику, що дає можливість отримати інтервал часу, в якому із заданим рівнем довірчої ймовірності настане відмова досліджуваного обладнання. Застосування цього підходу на практиці призведе до більш точного планування термінів технічного обслуговування і ремонтних робіт, чим забезпечуються більш повне використання технічного ресурсу вузлів такого обладнання, більш надійна його робота.