УДК 621.313.332-81

А.В. Худяков, інж. 1-ї кат.

МЕТОД УДАРНОЇ ВІБРОАКУСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЕФЕКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПРИ ЗМІНІ НАВАНТАЖЕННЯ

        Генератори як об'єкт контролю вимагають особливої уваги. Впровадження діагностичних систем ефектніше для машин більших потужностей, які характеризуються високим ступенем використання активних матеріалів і, як наслідок, зменшенням запасів міцності вузлів, тобто великою ймовірністю виникнення дефектів у роботі. Використання турбогенераторів у маневрених режимах прискорюють їхнє старіння, а також підвищують вимоги до оцінки стану машини. Економічні причини змушують прагнути якомога більш повно використати ресурс вузлів турбогенераторів, продовжити всіма можливими засобами термін служби й для цього в першу чергу розвивати системи контролю стану, які є частиною профілактичного обслуговування обладнання.
        Ідентифікація дефектів на початковій стадії розвитку дасть змогу уникнути аварійної ситуації в роботі машини та вжити заходи для її недопущення.
        З цією метою було розроблено та випробувано на основі експериментальних досліджень в лабораторії ІЕД НАНУ методику ударної вібродіагностики стану підшипника АД з короткозамкненим ротором А62 -12/8/6 з такими характеристиками: Рн=1,7 кВт; f=50 Гц; Uн=380 B; 2p=12; Iн=6,2 А; η = 63 %; n = 460 об / хв; cosφ = 0,66; Мн = 45 Н*м; m=3.
        Під час проведення експериментальних досліджень фіксувалися значення віброприскорення на поверхні статора. З використанням шістнадцятиканального пристрою реєстрації параметрів режиму з чотирнадцятирозрядним АЦП типу Е14-440 проводилося цифрове осцилографування сигналів акселерометрів.
        Для імітування дефекту підшипникового вузла було зроблено металеву прокладку між зовнішньою поверхнею підшипника та місцем його посадки у підшипниковому щиті. Значна виробітка підшипника імітувалася шляхом вилучення прокладки.
        Проводились експерименти з виміру віброприскорень під час перехідного процесу (вимкнення двигуна). Стала часу процесу, що затухає, при наявності дефекту зменшується, що дає можливість використовувати її як діагностичний параметр.
        Отримані результати свідчать про те, що амплітудні значення віброприскорення мають випадковий характер, тому має проводитись статистичний аналіз отриманих даних.
        Для проведення аналізу створено програму мовою turbo basic. Програма вираховує параметр χ2, що характеризує ступінь відхилення розподілу експериментальних даних від нормального.
        Розробляється методика застосування параметру χ2 як діагностичного.