УДК 621.313.332-81

Є.П. Берест, інж. 1-ї кат.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТА НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ЛАНКИ ЗБУДЖЕННЯ ТГ

        Проведено серії експериментів на модельному турбогенераторі (ТГ) по перевірці та доведенню системи неперервного контролю і діагностики кола збудження ротора турбогенератора. Зібрані статистичні дані для створення автоматизованої системи визначення дефектів кола збудження ротора ТГ.
        Експериментально на модельному ТГ перевірено вплив факторів (температура щіток, вологість, температура навколишнього середовища, запиленість, іскріння тощо) на точність отриманих даних.
        Діагностика проводилась при пуску або зупинці ТГ. З ланки збудження перехідні сигнали струму та напруги подавались на АЦП, а потім на комп’ютер, де реєструвались та оброблялись по розробленим алгоритмам. Одночасно проводилась реєстрація температури та ВАХ щіток. Обробка даних включає в себе визначення діагностичного параметра в діагностичний період та порівняння його з еталонними значеннями. На основі статистичної бази даних щодо контрольованих параметрів комп’ютерна програма робить висновок про наявність чи відсутність дефектів у ланці збудження та ступені розвитку дефектів.
        Застосування цього способу при невеликих додаткових витратах дасть змогу у процесі експлуатації знизити кількість аварійних відключень та подовжити ресурс енергообладнання.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕХІДНИХ ФУНКЦІЙ СТРУМУ, НАПРУГИ, ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ


        Проведена комплексна дослідницька робота по моделюванню фізичних дефектів асинхронного двигуна. Об’єктом дослідження став АД с короткозамкненим ротором А62 -12/8/6 з такими характеристиками: Рн=1,7 кВт, f = 50 Гц, UH = 380 B, 2p = 12, Iн = 6,2 А, η = 63 %, n = 460 об / хв, cos φ = 0,66, Мн = 45 Нм, m = 3.
        У наведеній роботі проводився аналіз магнітного поля у повітряному зазорі АД, при цьому фізично моделювались замикання двох та трьох витків лобової частини статора та моделювання зношеності підшипника.
        Дані з датчиків реєструвались АЦП з частотою 20 кГц під час перехідного процесу скидання напруги живлення. Збирання даних проводилося для наступних варіантів: 1 – без дефектів; 2 – КЗ двох витків у лобовій частині статора; 3 – КЗ трьох витків; 4 – дефект підшипника. Було набрано необхідну кількість даних для проведення статистичних узагальнень.
        Дослідження показують, що динамічна характеристика для індукції магнітного поля в зазорі двигунів є діагностичним параметром. Для визначення параметрів динамічної характеристики застосовується програма апроксимації однією, двома або трьома експонентами. Характер кривих показує, що чутливим для діагностики є початковий період затухання індукції. Для різних варіантів дефектів у кінці перехідного процесу індукція поля затухає майже однаково.
        Видно закономірність збільшення постійної затухання магнітної індукції при витковому замиканні і зменшення при виробленні підшипника. При цьому постійна затухання є чутливим діагностичним параметром. Використання програми апроксимації експонентою дозволяє в процесі діагностування з великою достовірністю ідентифікувати окремі дефекти АД.