УДК 621.313.322

В.А. Крамарський, канд.техн.наук (Ін-т електродинаміки НАН України, Київ)

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН З ЗАМКНУТОЮ СИСТЕМОЮ ОХОЛОДЖЕННЯ

Описано методику визначення коефіцієнта корисної дії електричних машин з замкнутою системою охолодження в процесі експлуатації за параметрами робочих режимів. Представлено розрахункові залежності, наведено приклади розрахунків для турбогенераторів потужністю 200, 300 МВт, оцінено точність методики.

Описана методика определения коэффициента полезного действия електрических машин с замкнутой системой охлаждения в процессе эксплуатации по параметрам рабочих режимов. Представлены расчетные зависимости, приведены примеры расчетов для турбогенераторов мощностью 200, 300 МВт, оценена точность методики.