УДК 621.7

І.В. Волков, чл.-кор. НАН України, С.В. Подольний (Ін-т електродинаміки НАН України, Київ)

МОДЕЛІ ФІЛЬТРІВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РІВНЯНЬ СТАНУ

Розглядаються питання, пов'язані з моделюванням фільтрів напівпровідникових перетворювачів різних типів. Моделі зроблені для системи MatLab. Окрім математичних моделей розглядаються інші супутні важливі моменти, які необхідно враховувати в процесі моделювання цих фільтрів.

Рассматриваются вопросы, связанные с моделированием фильтров полупроводниковых преобразователей различных типов. Модели сделаны для системы MatLab. Кроме математических моделей рассматриваются другие сопутствующие важные моменты, которые необходимо учитывать в процессе моделирования этих фильтров.