УДК 621.317

О.М. Юрченко, канд.техн.наук, П.Ю. Герасименко (Ін-т електродинаміки НАН України, Київ)

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЗАРЯДУ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ АВТОНОМНИХ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Запропоновано та обґрунтовано спосіб визначення стану заряду акумуляторних батарей автономних електротранспортних засобів. Наведено алгоритм роботи пристрою, що реалізує даний спосіб.

Предложен и обоснован способ определения состояния заряда аккумуляторных батарей автономных электротранспортных средств. Приведен алгоритм работы устройства, реализующего данный способ.