УДК 621.31

В.О. Тітко (Ін-т електродинаміки НАН України, Київ)

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ ТЕС НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Наведено методику визначення терміну доцільності подальшої експлуатації енергетичного обладнання, а також проведено дослідження впливу маловитратної реконструкції і планових ремонтів на вартість електроенергії для забезпечення сталого прибутку з метою визначення економічної доцільності експлуатації енергоблоків.

Приведена методика определения срока целесообразности дальнейшей эксплуатации энергетического оборудования, а также проведены исследования влияния реконструкции и плановых ремонтов на стоимость электроэнергии для обеспечения постоянной прибыли с целью определения экономической целесообразности эксплуатации энергоблоков.