УДК 621.313.322-81

О.В. Виговський

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВТРАТ І НАГРІВАННЯ ПАКЕТІВ ОСЕРДЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТИПУ ТВВ-1000-2У3 АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Наведено довідку відмов турбогенераторів типу ТВВ-1000-2У3 енергоблоків українських атомних електростанцій за період з 2003 по 2007 роки, проведено розрахунки та аналіз тривимірного розподілення втрат в осерді статора потужного турбогенератора, які є вхідними даними для теплової задачі, та проведено розрахунки тривимірного температурного поля осердя статора турбогенератора типу ТВВ-1000-2У3.

Приведена справка по отказам турбогенераторов типа ТВВ-1000-2У3 энергоблоков украинских атомных электростанций за период с 2003 по 2007 годы, проведены расчеты и анализ трехмерного распределения потерь в сердечнике статора мощного турбогенератора, которые являются входными данными для тепловой задачи, а также проведены расчеты трехмерного температурного поля сердечника статора турбогенератора типа ТВВ-1000-2У3.

This article presents data on the failures of turbogenerator type TVV-1000-2U3 Ukrainian nuclear power plants for the period from 2003 to 2007, performed calculations and analysis of three-dimensional distribution of losses in the stator core of powerful turbogenerator, which are the input data for the thermal problem, and also held calculations of three-dimensional temperature field of stator core turbogenerator type TVV-1000-2U3.