УДК 621.313.043.2.045.045

Г.М. Федоренко, Г.А. Колесник

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ ДЛЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Розглянуто доцільність застосування високовольтної системи ізоляції з підвищеною теплопровідністю для турбогенераторів, наведено її основні характеристики, показано, що використання даної ізоляції дозволяє за рахунок підвищення ефективності охолодження домогтися збільшення вихідної потужності на 20 % для турбогенераторів непрямого повітряного і водневого охолодження.

Рассмотрена целесообразность применения высоковольтной системы изоляции с повышенной теплопроводностью для турбогенераторов, приведены ее основные характеристики, показано, что использование данной изоляции позволяет за счет повышения эффективности охлаждения добиться увеличения выходной мощности на 20 % для турбогенераторов косвенного воздушного и водородного охлаждения.

This article considers the feasibility of high-voltage insulation system with high thermal conductivity for turbo generators. It is shown that the use of this isolation allows to increase power output by 20 % for indirect air and hydrogen cooled turbo generators.