УДК 621.313.332

Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, Л.М. Диннік, Г.Л. Пантелєєв

ОДНОФАЗНИЙ АСИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР З РЕГУЛЬОВАНОЮ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ І АВТОСТАБІЛІЗАЦІЄЮ НАПРУГИ

Розглянуто можливість підвищення статичної перенавантажуваності автономного однофазного асинхронного генератора з ємнісною системою збудження без застосування системи “стартового підсилення”. Запропоновано використовувати два канали відбору потужності генератора, що дало змогу досягти збільшення коефіцієнта використання габариту машини до 0,7…0,73. Наведено результати розрахункових і експериментальних досліджень.

Рассмотрена возможность повышения статической перегружаемости автономного однофазного асинхронного генератора с емкостной системой возбуждения без применения системы “стартового усиления”. Предложено использовать два канала отбора мощности генератора, что позволило добиться увеличения коэффициента использования габарита машины до 0,7…0,73. Приведены результаты расчетных и экспериментальных исследований.

Possibility of rise of static overload of an autonomous monophase asynchronous generator with a capacity system of excitation without application of the system of “starting strengthening” is considered. It is offered to use two channels of power takeoff from a generator that allowed to obtain increase of a coefficient of a machine size application up to 0,7–0,73. The results of computation and experimental researches are given.