УДК 621.313

І.В. Волков, В.М. Губаревич, В.М. Спірін, С.В. Салко

РЕГУЛЮВАННЯ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ У ВИПРЯМНИХ УСТАНОВКАХ З ВХІДНИМИ LMC-ФІЛЬТРАМИ

Розглянуто та проаналізовано можливість регулювання напруги на навантаження випрямляча за рахунок збільшення функціональних можливостей LMC-фільтра, що стоїть на вході випрямної установки. Наведено регулювальні характеристики для різних варіантів виконання.

Рассмотрена и проанализирована возможность регулирования напряжения на нагрузке выпрямителя за счет увеличения функциональных возможностей LMC-фильтра, который стоит на входе выпрямительной установки. Приведены регулировочные характеристики для разных вариантов исполнения.

The possibility of voltage control on the rectifier loading due to increase of functionalities of LMC-filter, installed on the input rectifier setting is considered and analyzed. Regulation characteristics for different variants of implementation are presented.