УДК 621.313.322-82

О.П. Грубой, Г.О. Дубік, Л.Б. Остапчук, С.І. Поташник, Г.М. Федоренко

РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЕМПФЕРНОЇ СИСТЕМИ ПОТУЖНИХ ГІДРОГЕНЕРАТОРІВ

Розглянуто питання реабілітації демпферної системи потужних гідрогенераторів з метою подальшого підвищення навантажувальної здатності, надійності, маневрених характеристик, ККД і терміну служби. На базі технічних рішень та рекомендацій щодо оптимізації конструкції полюсів ротора гідрогенератора розроблено технічні пропозиції на модернізацію демпферної системи ротора потужних гідрогенераторів.

Рассмотрены вопросы реабилитации демпферной системы мощных гидрогенераторов с целью дальнейшего повышения нагрузочной способности, надежности, маневренных характеристик, КПД и срока службы. На базе технических решений и рекомендаций относительно оптимизации конструкции полюсов ротора гидрогенератора разработаны технические предложения на модернизацию демпферной системы ротора мощных гидрогенераторов.

Questions of rehabilitation soothing systems of powerful hydrogenerators are considered with the purpose of the further increase of loading ability, reliability, maneuverable characteristics, efficiency and service life. On the basis of technical decisions and recommendations concerning optimization of a design of poles of a rotor of the hydrogenerators technical offers on modernization soothing systems of a rotor of powerful hydrogenerators are developed.