Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

Міхаля Олександра Олексійовича

«Розвиток теорії і практична реалізація імітансних методів перетворення для еталонних термо- та кондуктометричних вимірювань»

 Автореферат дисертації Міхаля О.О. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 3.01.2019 р.)

Дисертація Міхаля О.О. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Шидловської Н.А., чл.-кор., проф., Величка О.М., докт. техн. наук, проф., Туза Ю.М., докт. техн. наук, проф.

(Розміщено 22.01.2019 р.)

 

 Матеріали захищених дисертацій: