Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

Матеріали захищених дисертацій:

Мартинюк Ганни Вадимівни

«Комп'ютеризована система оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів»  

Автореферат дисертації Мартинюк Г.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(файл розміщено 01.11.2017 р.)

Дисертація Мартинюк Г.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Сисака Р.М., канд. техн. наук,  Зварича В.М., докт. техн. наук

(файл розміщено 22.11.2017 р.)

Мельника Володимира Григоровича

«Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних каналів та сенсорних систем на їх основі»  

Автореферат дисертації Мельника В.Г. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

(файл розміщено 01.11.2017 р.)

 Дисертація Мельника В.Г. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Куца Ю.В., докт. техн. наук, проф., Щербака Л.М., докт. техн. наук, проф., Здоренка В.Г., докт. техн. наук, проф.

(файл розміщено 22.11.2017 р.)