Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

Зайцева Євгена Олександровича

«Розвиток теорії і практична реалізація оптоелектронних систем діагностування механічних параметрів потужних турбо- та гідрогенераторів»

Автореферат дисертації Зайцева Є.О. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 23.01.2020 р.)

Дисертація Зайцева Є.О. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Борисенка А., докт. техн. наук, проф., Єременка В.С., докт. техн. наук, проф., Щербака Л.Н., докт. техн. наук, проф. 

(Розміщено 10.02.2020 р.)

 

Мороза Романа Миколайовича

«Принципи побудови вимірювальних підсилювачів потужності»

Автореферат дисертації Мороза Р.М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 10.01.2020 р.)

 Дисертація Мороза Р.М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Курсіна С.М., канд. техн. наук, Туза Ю., докт. техн. наук, проф. 

(Розміщено 31.01.2020 р.)

 

Щербань Анастасії Павлівни

«Комп'ютеризована система моніторингу електрозапезпечення безпілотного літального апарату»

Автореферат дисертації Щербань А.П. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 10.01.2020 р.)

Дисертація Щербань А.П. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Запорожця А.О., канд. техн. наук, Зварича В.М., докт. техн. наук, проф. 

(Розміщено 30.01.2020 р.)

 

Матеріали захищених дисертацій: