Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

Міхаля Олександра Олексійовича

«Розвиток теорії і практична реалізація імітансних методів перетворення для еталонних термо- та кондуктометричних вимірювань»

 Автореферат дисертації Міхаля О.О. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 3.01.2019 р.)

 

 

Матеріали захищених дисертацій: