Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

 

Матеріали захищених дисертацій: 

Сорокіна Дмитра Сергійьовича

«Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією» 

Автореферат дисертації Сорокіна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 13.04.2017 р.)

Дисертація Сорокіна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Васецького Ю.М., докт. техн. наук, проф., Бондаревського С.Л., канд. техн. наук

(Розміщено 04.05.2017 р.)