Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

Матеріали захищених дисертацій: 

Дзюби Костянтина Костянтиновича

«Електромагнітне поле, створене провідниками зі струмом поблизу електропровідного середовища з сильним скін-ефектом»

Автореферат дисертації Дзюби К.К. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 31.08.2018 р.)

Дисертація Дзюби К.К. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Бондаревського С.Л., канд. техн. наук,  Жильцова А.В., докт. техн. наук

(Розміщено 20.09.2018 р.)

Малахатки Дениса Олександровича

«Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для забезпечення електромагнітної сумісності в трифазних чотирипровідних системах»

 Автореферат дисертації Малахатки Д.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 31.08.2018 р.)

Дисертація Малахатки Д.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Ягупа В.Г., докт. техн. наук, проф., Швайченка В.Б., канд. техн. наук

(Розміщено 20.09.2018 р.)

Щерби Максима Анатолійовича

«Розрахунок тривимірних електричних полів у нелінійній полімерній ізоляції надвисоковольтних кабелів»

 Автореферат дисертації Щерби М.А. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 31.08.2018 р.)

 Дисертація Щерби М.А. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Резинкіної М.М., докт. техн. наук, проф.,  Стахіва П.Г., докт. техн. наук, проф.,  Жильцова А.В., докт. техн. наук

(Розміщено 20.09.2018 р.)