Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

 

Матеріали захищених дисертацій: 

Халікова Володимира Акнафовича

«Комутаційні процеси та принципи організації комутацій в силових трансформаторно-ключових вузлах» 

Автореферат дисертації Халікова В.А. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 03.01.2018 р.)

Дисертація Халікова В.А. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Новосельцева О.В., докт. техн. наук, чл.-кор. НАН України,

Денісова Ю.О., докт. техн. наук, проф., Римара С.В., докт. техн. наук  

(Розміщено 24.01.2018 р.)

 

Черкаського Олександра Павловича

«Перехідні процеси в електричних колах з плазмоерозійним навантаженням» 

Автореферат дисертації Черкаського О.П. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних

наук

(Розміщено 04.01.2018 р.)

Дисертація Черкаського О.П. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Жильцова А.В., докт. техн. наук, Щерби М.А., канд. техн. наук

(Розміщено 24.01.2018 р.)

 

Сорокіна Дмитра Сергійьовича

«Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією» 

Автореферат дисертації Сорокіна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних

наук

(Розміщено 13.04.2017 р.)

Дисертація Сорокіна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Васецького Ю.М., докт. техн. наук, проф., Бондаревського С.Л., канд. техн. наук

(Розміщено 04.05.2017 р.)