Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

 

Матеріали захищених дисертацій: 

Акиніна Костянтина Павловича

«Магнітоелектричні безконтактні системи малої потужності при обмеженому виборі вимірювальних координат» 

Автореферат дисертації Акиніна К.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 19.04.2018 р.)

Дисертація Акиніна К.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Денисова Ю.О., докт. техн. наук, проф.,  Островерхова М.Я., докт. техн. наук, проф. Чорного О.П., докт. техн. наук, проф.

(Розміщено 11.05.2018 р.)

 

Халікова Володимира Акнафовича

«Комутаційні процеси та принципи організації комутацій в силових трансформаторно-ключових вузлах» 

Автореферат дисертації Халікова В.А. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 03.01.2018 р.)

Дисертація Халікова В.А. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Новосельцева О.В., докт. техн. наук, чл.-кор. НАН України,

Денісова Ю.О., докт. техн. наук, проф., Римара С.В., докт. техн. наук  

(Розміщено 24.01.2018 р.)

 

Черкаського Олександра Павловича

«Перехідні процеси в електричних колах з плазмоерозійним навантаженням» 

Автореферат дисертації Черкаського О.П. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних

наук

(Розміщено 04.01.2018 р.)

Дисертація Черкаського О.П. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Жильцова А.В., докт. техн. наук, Щерби М.А., канд. техн. наук

(Розміщено 24.01.2018 р.)

 

Сорокіна Дмитра Сергійьовича

«Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією» 

Автореферат дисертації Сорокіна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних

наук

(Розміщено 13.04.2017 р.)

Дисертація Сорокіна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Васецького Ю.М., докт. техн. наук, проф., Бондаревського С.Л., канд. техн. наук

(Розміщено 04.05.2017 р.)