Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

 

Матеріали захищених дисертацій: 

Гречка Вячеслава Вадимовича

«Електромагнітні давачі для висковольтного електронного трансформатора струму» 

Автореферат дисертації Гречка В. В. на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

(Розміщено 12.05.2017 р.)

 Дисертація Гречка В. В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Гребченка М.В., докт. техн. наук, проф., Казанського С.В., канд. техн. наук

(Розміщено 02.06.2017 р.)

Гончаренка Ігора Станіславовича

«Визначення оптимальних варіантів приєднання відновлюванних джерел енергії до електричних мереж» 

Автореферат дисертації Гончаренка І. С. на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

(Розміщено 12.05.2017 р.)  

 Дисертація Гончаренка І. С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Бурикіна О.Б., канд. техн. наук , Денисюка С.П., докт. техн. наук, проф.

(Розміщено 02.06.2017 р.)