Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

 

Відділ №15. Відділ транзисторних перетворювачів

Завідувач відділу   д-р техн. наук Юрченко Олег Миколайович,
тел. 366-25-74

Науковий напрямок відділу – розробка теорії та створення високонадійних засобів перетворення та стабілізації параметрів електромагнітної енергії зі спеціальними параметрами.

Бібліометрика науковців відділу

 

Основні наукові задачі:

  • розвиток теорії та принципів побудови високочастотних транзисторних перетворювачів для технологічного устаткування;

  • дослідження та розробка високонадійних систем електроживлення бортових технологічних установок, призначених для використання в умовах космічного простору;

  • розробка та дослідження електромагнітних процесів в транзисторних перетворювачах з секціонованою структурою, побудованих на основі послідовного та паралельного з’єднання елементів та модулів;

  • розробка сучасних методів забезпечення електромагнітної сумісності високочастотних транзисторних перетворювачів напруги з мережею електроживлення та зі споживачами;

  • дослідження і розробка енергоефективних високочастотних транзисторних перетворювачів для технологічних установок індукційного нагріву.