Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

 

Відділ №12. Відділ теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання

Завідувач відділу   д-р техн. наук Мислович Михайло Володимирович,
тел. 366-26-19

Науковий напрямок відділу – розвиток теорії електромагнітних процесів і полів; розробка математичних методів дослідження електричних кіл та електротехнічних систем з метою визначення їх параметрів, моніторингу та діагностики; розвиток теорії математичного і фізичного моделювання електротехнічного обладнання та розробка методів і засобів підвищення його надійності, ефективності та безпечності в експлуатації.

Бібліометрика науковців відділу

 

Основні наукові задачі:

  • розвиток теорії та розробка сучасних аналітичних методів дослідження процесів у нелінійних електричних колах;
  • розвиток теорії та розробка аналітичних і асимптотичних методів розрахунку електромагнітних систем;
  • розвиток теорії та методів практичного використання інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) статистичної діагностики електроенергетичного обладнання;
  • розвиток теорії та методів дослідження квазістаціонарних і нестаціонарних електромагнітних, теплових та механічних процесів в електроенергетичному обладнанні;
  • розробка наукових засад та методів побудови інтелектуальних систем контролю, діагностики і прогнозування технічного стану електротехнічного обладнання;
  • розробка наукових засад підвищення статичної та динамічної стійкості, розширення маневреності електротехнічного обладнання в експлуатації.