Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

 

Відділ №6. Відділ електромеханічних систем

Завідувач відділу   д-р техн. наук Мазуренко Леонід Іванович,
тел. 366-24-91

Науковий напрямок відділу – підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії.

Бібліометрика науковців відділу

 

Основні наукові задачі:

  • дослідження методів підвищення енергоефективності автономних електроустановок загальнопромислового та спеціального призначення за рахунок використання нових типів генераторів та генеруючих машино-вентильних комплексів;

  • створення енергозберігаючих та ресурсозберігаючих електромеханічних систем на базі асинхронних двигунів, спроектованих з урахуванням особливостей навантаження;

  • розробки нових конструкцій та технологій виробництва надкомпактних електричних машин з високими енергетичними показниками з використанням сучасних магнітних та ізоляційних матеріалів;

  • дослідження електромеханічних перетворювачів енергії нового покоління з електронним керуванням для застосування в енергетиці, автоматиці, комунальному господарстві та техніці спеціального призначення.