Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

 

Відділ №5. Відділ електричних і магнітних вимірювань

В.о. завідувача відділу   д-р техн.наук  Мельник Володимир Григорович,
тел. 366-25-11

Науковий напрямок відділу – розвиток методів вимірювань і створення засобів інформаційно-вимірювальної техніки для метрологічного забезпечення потреб в енергетиці.

Бібліометрика науковців відділу

 

Основні наукові задачі:

  • дослідження методів підвищення точності, швидкодії, завадостійкості електромагнітних, оптоелектронних вимірювальних систем, створення високоефективних базових апаратно-програмних засобів контролю та діагностики технологічних і природних об’єктів;

  • дослідження методів вимірювання в системах генерування, перетворення і розподілу енергії та розробка багатофункціональних інформаційно-вимірювальних комплексів;

  • розробка нових методів вимірювання і створення технічних засобів їх реалізації;

  • дослідження та розробка нових сенсорних систем на основі імпедансних перетворювачів температури і електропровідності з метою підвищення їх чутливості і стабільності;

  • розробка інформаційно-вимірювальних систем для вимірювання комплексу електричних величин на змінному струмі промислової частоти для діагностики стану електроенергетичного устаткування;

  • розробка вимірювальних приладів і систем для визначення характеристик магнітотвердих та магнітом’яких матеріалів.