Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

 

Відділ №5. Відділ електричних і магнітних вимірювань

Завідувач відділу   д-р техн.наук  Мельник Володимир Григорович,
тел. 366-25-11

Науковий напрямок відділу – розвиток методів вимірювань і створення засобів інформаційно-вимірювальної техніки для метрологічного забезпечення потреб в енергетиці та інших галузях промисловості, в медико-біологічних галузях і наукових досідженнях.

Бібліометрика науковців відділу

 

Основні наукові задачі:

  • розробка нових методів отримання та вимірювання інформативних сигналів, дослідження методів підвищення точності, швидкодії, завадостійкості в системах вимірювання електричних, магнітних та інших фізичних величин; створення на цій основі ефективних базових апаратно-програмних засобів контролю та діагностики технологічних і природних об’єктів, розвиток метрологічного забезпечення в енергетиці, інших галузях і в науковій сфері;
  • створення високочутливих і високоточних засобів вимірювання параметрів електричного імпедансу (опору, ємності, індуктивності, фактору втрат та ін.), основаних на нових концепціях побудови та принципах дії;
  • розвиток методів і засобів точного вимірювання фаз сигналів змінного струму в широкому діапазоні частот;
  • розробка приладів і систем для вимірювань параметрів магнітних полів;
  • розвиток методів обробки, реєстрації та представлення даних вимірювання;
  • дослідження методів вимірювання важливих параметрів устаткування в енергетиці, розробка інформаційно-вимірювальних систем для діагностики та моніторингу технічного стану електроенергетичного обладнання;
  • дослідження перспективних принципів побудови та розробка нових аналітичних приладів, а також сенсорних систем з використанням імпедансних, оптоелектронних і інших типів перетворювачів, з метою розширення їх функцій, підвищення точності, чутливості та стабільності.