Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Редакційна колегія

     Головний редактор:                                     Антонов О.Є., докт. техн. наук

     Заступники головного редактора:              Мислович М.В., докт. техн. Наук

                                                                           Пєтухов І.С., докт. техн. наук

                        

Редакційна колегія

Інститут електродинаміки НАН України:

Кириленко О.В.

академік НАН України

Щерба А.А.

член-кор. НАН України

Стогній Б.С.

академік НАН України

Авраменко В.М.

докт. техн. наук

Шидловський А.К.

академік НАН України

Буткевич О.Ф.

докт. техн. наук

Волков І.В.

член-кор. НАН України

Васецький Ю.М.

докт. техн. наук

  Жаркін А.Ф.

член-кор. НАН України

Кенсицький О.Г.

докт. техн. наук

  Кондратенко І.П.

член-кор. НАН України

Липківський К.О.

докт. техн. наук

Кузнецов В.Г.

член-кор. НАН України

Михальський В.М.

докт. техн. наук

Шидловська Н.А.

член-кор. НАН України

Новік А.І.

докт. техн. наук

       

Маляр В.С., докт. техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Резцов В.Ф., член-кор. НАН України, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м. Київ

Римша В.В., докт. техн. наук, Національний технічний університет, м. Одеса

Розов В.Ю., член-кор. НАН України, Науково-технічний центр магнетизму технічних обєктів, м. Харків

Bendahmane Boukhalfa, Doctor of Engineering Sciencies, University of Béjaïa, Algeria

Pavlik M., Member of NAS Ukraine, Technical University of Lodz, Poland

Plotkin Yu.R., Doctor of Engineering Sciences, Berlin School of Economics and Law

 

Відповідальний секретар:     Новік Н.В