Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Щерба Анатолій Андрійович, член-кореспондент НАН України

03.07.1950

Відомий вчений в галузі електротехніки та електроенергетики. Доктор технічних наук (1993 р.), професор (2001 р.), член-кореспондент НАН України (2003 р.). Завідувач відділу електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки НАН України (з 1995р. понині). Завідувач кафедри теоретичної електротехніки НТУУ "КПІ" (з 2003 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.) та премії НАН України ім. В.М. Хрущова (2010 р.). Нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України (2009 р.) та Міністерства освіти і науки України (2008 р.).

Автор понад 340 наукових публікацій, з яких 8 монографій, 14 науково-методичних посібників та 32 патенти на винаходи.

Анатолій Андрійович Щерба народився 3 липня 1950 року в с. Данилівка Одеської області. У 1972 році закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1975 р. понині працює в Інституті електродинаміки НАН України, в якому пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу електроживлення технологічних систем.

Наукові дослідження А.А. Щерби спрямовані на розвиток теорії нестаціонарних електрофізичних процесів та розробку конкурентоспроможних технологій і електротехнічного обладнання для енергетики та промисловості. Він виявив явище додаткового збурення електричного поля сукупністю близько розташованих мікровключень у діелектриках, зокрема у наномодифікованій полімерній ізоляції високовольтних кабелів. Обґрунтував нові закономірності протікання електрофізичних процесів у локальних зонах такої ізоляції та розвинув кінетично-активаційну теорію порогових механізмів її деградації у збуреному електричному полі. На основі аналізу локальних збурень електричного поля та напружених об’ємів ізоляції розробив нові критерії оцінки її якості. Результати використано на заводі "Південкабель" (м. Харків) при освоєнні першого в СНД промислового виробництва кабелів світового рівня на високі та надвисокі напруги. Це підвищило енергетичну безпеку України за рахунок відмови від імпорту стратегічної наукоємної електротехнічної продукції.

А.А. Щерба розробив основи теорії формування багатоканальних електророзрядних струмів у шарі металевих гранул між електродами та швидкої міграції у ньому локальних електроіскрінь – короткочасних мікроплазмових областей. Виявлені залежності між електричними параметрами розрядних імпульсів та характеристиками іскроерозійних порошків було використано для розробки принципів побудови напівпровідникових систем виробництва мікро- та нанопорошків. Малі розміри порошків та великі швидкості охолодження зумовили реалізацію режимів виробництва аморфних і наноструктурних порошкових матеріалів. Разом з колективами установ України та Росії розроблено нові конкурентоспроможні технології виробництва іскроерозійних дисперснозміцнених та поверхнево активних матеріалів з унікальними експлуатаційними властивостями.

Зі співробітниками Інституту колоїдної хімії і хімії води НАН України отримано високі результати з іскрокоагуляційного знезараження і комплексної очистки водних скидів від бактеріологічних, органічних та неорганічних забруднень, зокрема скидів інфекційних медичних установ і водних потоків ТЕЦ і ЦЕС.

З колегами Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України отримано важливі результати щодо магнітогідродинамічної обробки рідких металів для покращення їх структури, експлуатаційних властивостей і регулювання режимів дозованого розливу. Розроблено електротехнологічну систему для магнітногідродинамічної обробки рідкої сталі (ємністю до 12 т). Розробку впроваджено на Новокраматорському машинобудівному заводі в технологічній лінії електродугової наплавки валків за технологією Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

Щерба А.А. значну увагу приділяє підготовці наукових кадрів. Він є завідувачем кафедри теоретичної електротехніки НТУУ "КПІ", членом спеціалізованих вчених рад ІЕД НАН України та НТУУ "КПІ" з присудження наукових ступенів докторів і кандидатів наук, членом фахової ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з напрямку "Енергетика, електротехніка та електромеханіка". Серед його учнів – 7 докторів та 10 кандидатів технічних наук.