Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Шидловський Анатолій Корнійович, академік НАН України

10.10.1933

Видатний учений у галузі електроенергетики та електротехніки. Доктор технічних наук (1971 р.), професор (1979 р.), член-кореспондент НАН України (1978 р.), академік НАН України (1985р.). Директор Інституту електродинаміки НАН України (1973–2007рр.). Радник Президії НАН України і почесний директор Інституту електродинаміки НАН України (з 2007 р.). Член Центрального правління НТСЕУ.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1982р.), премії НАН України ім. С.О.Лебедєва (1986 р.), премії НАН України ім. В.М.Хрущова (1999р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1991). "Почесний енергетик України" (2000 р.). Нагороджений орденом "Знак пошани" (1983 р.), відзнакою Президента України – орденом "За заслуги " ІІІ ступеня (1997 р.) та орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2003 р.), орденами Дружби (Росія) (2003р.) та "Krzyżem Komandorskim orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej" (Польща) (2001 р.), а також медалями та почесними знаками.

Автор понад 500 наукових праць, у тому числі 25 монографій, понад 100 винаходів і патентів.

Анатолій Корнійович Шидловський народився 10 жовтня 1933 р. на Чернігівщині. Закінчив Київський політехнічний інститут (1957 р.). З 1959 р. діяльність А.К.Шидловського пов'язана з Інститутом електродинаміки НАН України, в якому він пройшов шлях від інженера до директора Інституту (1973–2007рр.). З 2007 р. він є почесним директором Інституту. З 1989 р. по 1998 р. працював на посаді академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, з 1998 р. по 2004 р. – на посаді віце-президента Національної академії наук України.

Анатолій Корнійович Шидловський збагатив науку дослідженнями, що мають першорядне значення для розвитку сучасної енергетики, створення ефективного електроенергетичного устаткування і забезпечення його надійного функціонування.

Основні наукові праці А. К. Шидловського присвячено розвитку теорії багатофазних електричних кіл, дослідженню процесів перетворення і стабілізації параметрів електромагнітної енергії, створенню багатофункціональних пристроїв для оптимізації режимів систем енергопостачання. Він є автором загальної теорії пристроїв компенсації фазових послідовностей напруг і струмів у багатофазних колах стосовно до проблеми стабілізації параметрів енергії в електричних системах з несиметричними та нелінійними елементами.

А.К. Шидловський велику увагу приділяє питанням стратегічного розвитку паливно-енергетичного комплексу України. За його ініціативи та під його керівництвом розроблялась Енергетична стратегія України на період до 2030 р. та подальшу перспективу.

Науково-дослідницьку діяльність А.К. Шидловський успішно поєднує з педагогічною. Він є почесним професором національних технічних університетів – «КПІ» (м.Київ), «ХПІ» (м.Харків), «Львівська політехніка» (м.Львів), Запорізького Національного технічного університету, Національної гірничої академії України (м. Дніпропетровськ) та Лодзинського технічного університету (Польща).

А.К.Шидловський є засновником наукової школи. Серед його учнів – 20 докторів і 45 кандидатів наук.

Академік А.К.Шидловський веде велику громадську роботу. Він є членом Національного комітету ЮНЕСКО з електроенергетики, віце-президентом Національного комітету Всесвітньої енергетичної ради, головою спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, головним редактором журналу "Технічна електродинаміка" та «Новини енергетики», членом редколегії часопису "Відновлювальна енергетика". Очолює програмні комітети фахових наукових конференцій.