Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Шидловська Наталія Анатоліївна, член-кореспондент НАН України

21.07.1963

Видатний вчений в галузі теоретичної електротехніки, зокрема аналітичних методів дослідження нелінійних та параметричних електричних кіл. Доктор наук НАН України (1997 р.), член-кореспондент НАН України (2000 р.).

Головний науковий співробітник відділу теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України (з 2004 р. понині).

Лауреат премії НАН України для молодих учених (1994 р.). Лауреат премії НАН України ім. В.М. Хрущова (2005 р.).

Автор понад 100 наукових публікацій, з яких 5 монографій та 1 підручник.

Наталія Анатоліївна Шидловська народилася 21 липня 1993 року в м. Києві. У 1986 році з відзнакою закінчила НТУУ «Київський політехнічний інститут». В Інституті електродинаміки НАН України працює з 1987 року понині.

Основними напрямками наукової діяльності Н.А.Шидловської є :

- розвиток теорії нелінійних електричних кіл у напрямку виявлення особливостей перебігу електромагнітних процесів у них залежно від виду та характеру нелінійності елементів;

- дослідження електромагнітних процесів у складних електричних колах, нелінійність характеристик елементів котрих зумовлюється як електричними (струм, напруга), так і неелектричними (температура, освітленість, тощо) величинами;

- розробка нових аналітичних методів, придатних для дослідження перехідних процесів у електричних колах, що містять елементи з нелінійними та параметричними характеристиками;

- дослідження електромагнітних процесів у колах зі змінною структурою на основі сучасних математичних методів (у тому числі теорії диференціальних рівнянь з імпульсною дією);

- адаптація новітніх математичних методів до задач аналізу електромагнітних процесів у нелінійних та параметричних колах, а також синтезу кіл із заданими властивостями.

- Наукову діяльність Наталія Анатоліївна поєднує з педагогічною. Вона є членом 2 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, а також співавтором тритомного підручника для вузів «Теоретичні основи електротехніки».