Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Таранов Сергій Глібович, член-кореспондент НАН України

17.03.1936 – 20.03.2015

Відомий вчений у галузі електричних і магнітних вимірювань і моделювання в електроенергетиці. Доктор технічних наук (1973р.), професор (1979р.), член-кореспондент НАН України (2000р.).
Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1979р.). Заслужений винахідник України (1986р.). Лауреат премії  НАНУ ім. С.О. Лебедєва (1990р.).
Автор понад 425 наукових публікацій, з яких 12 монографій, 250 статей і доповідей, 3 науково-методичних посібники, 172 авторських свідоцтва і 27 патентів провідних країн світу.
Сергій Глібович Таранов народився 17 березня 1936 року у м. Києві. У 1959 році закінчив Київський політехнічний інститут (нині НТУУ «КПІ»). Цього ж року був зарахований до Інституту електродинаміки НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача відділу контролю параметрів електромагнітних процесів (1977р.), головного наукового  співробітника.
Роботи Таранова С.Г. присвячені розробці теорії засобів вимірювання параметрів та характеристик швидких процесів по моделях електроенергетичних об'єктів, розробці імітаційної моделі електричних кіл для метрологічних приладів - імітаторів процесів в електричних колах, аналізу динаміки електричних кіл з нелінійними, неавтономними керованими чотириполюсниками.
С.Г.Таранов розробив новий спосіб аналізу перехідних процесів для класів об'єктів, що описуються нелінійними диференційними рівняннями зі змінними коефіцієнтами, які можуть бути виражені розривними функціями. За участі Таранова С.Г. створено інформаційно-вимірювальну діагностичну систему для визначення ступеня деградації енергооб'єктів.