Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Стогній Борис Сергійович, академік НАН України

18.03.1936

Видатний вчений у галузі електротехніки та енергетики. Доктор технічних наук (1984 р.), професор (1988 р.), член-кореспондент НАН України (1988 р.), академік НАН України (1990 р.). Головний вчений секретар НАН України (1988-1993 рр.), академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (з 1998 р. понині). Завідувач відділу автоматизації електричних систем (з 1975 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1985 р.) Лауреат премії НАН України ім. С.О.Лебедєва (1995 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2001 р.). Нагороджений орденом «Знак пошани» (1981 р.), почесними грамотами Президії Верховної Ради України (1978 р., 1985 р.), медаллю «За трудову доблесть» (1976 р.), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2006 р.).

Автор понад 270 наукових праць, з яких 12 монографій, 14 винаходів і патентів.

Борис Сергійович Стогній народився 18 березня 1936 р. в с.Гречанівці Гадячського району Полтавської області. У 1959 році закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту (нині НТУУ «КПІ»).  З 1961 року його життя тісно пов’язане з Інститутом електродинаміки НАН України. Тут Борис Сергійович розпочав свої перші наукові розробки й отримав найвагоміші результати, подолавши шлях від аспіранта до доктора технічних наук, академіка НАН України. З 1975 р. понині є завідувачем відділу автоматизації електричних систем.

Під керівництвом Бориса Сергійовича наприкінці 60-х років було розпочато масштабні дослідження у галузі первинних вимірювальних перетворювачів струму і напруги.  Найціннішим практичним результатом цих досліджень було створення та освоєння на виробничому об’єднанні «Запоріжтрансформатор» серійного випуску каскадних трансформаторів струму для першої у світі ЛЕП ультрависокої напруги 1150 кВ Екібастуз – Урал.

На початку 80-х років за ініціативою Б. С. Стогнія в Інституті електродинаміки розгорнулися дослідження мікропроцесорних систем керування в енергетиці, що дало життя новому науковому напряму – розробці теоретичних засад, принципів та методів інформатизації в електроенергетиці на основі мікропроцесорних систем. Було розроблено ряд  мікропроцесорних систем для реєстрації параметрів нормальних та аварійних режимів в електричних системах та швидкоплинних процесів в електротехнологічних установках.  Реєструючий і діагностуючий комплекс «Регіна», який виготовляється серійно, швидко знайшов широке застосування.

Подальші розробки Б. С. Стогнія та його учнів сприяли розв’язанню такої важливої проблеми, як визначення місця ушкодження у контактних мережах залізниць змінного і постійного струму. Такими пристроями визначення місць ушкоджень контролюється понад 2 тис. км електрифікованих ліній «Укрзалізниці».

Б. С. Стогній заснував дві наукові школи: розробки, дослідження та побудови первинних вимірювальних перетворювачів струму і напруги; інформаційно-діагностичних і керуючих автоматизованих систем в електроенергетиці. Серед його учнів – 4 доктори та 19 кандидатів наук.

Борис Сергійович бере діяльну участь в українських та міжнародних наукових форумах, є керівником Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики», членом секції Наукової ради з проблеми «Розвиток електроенергетики й електротехніки» ДКНТ, а також двох спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, редколегій наукових журналів «Вісник НАН України», "Відновлювальна енергетика", "Наука та наукознавство", "Технічна електродинаміка" та збірників "Електромашинобудування та електрообладнання" і "Праці Інституту електродинаміки НАН України".

Багато сил та енергії Б. С. Стогній віддає науково-організаційній діяльності. Як головний учений секретар Президії НАН України він чимало зробив для поліпшення планування та організації наукових досліджень в установах НАН України, прокладання нових шляхів розвитку науково-технічної сфери Академії. Як академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України вчений очолює роботу з формування і реалізації програм розвитку досліджень у галузі створення наукоємних енергозберігаючих технологій у наукових установах відділення та впровадження результатів цих розробок у господарський комплекс держави.