Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Кузнецов Володимир Григорович, член-кореспондент НАН України

01.06. 1935

Відомий учений у галузі електроенергетики, електротехніки, електромагнітної сумісності та управління електромагнітними процесами у багатофазних системах. Доктор технічних наук (1982р.), професор (1985р.), член-кореспондент НАН України (1990 р.).

Завідувач відділу оптимізації систем електропостачання Інституту електродинаміки НАН України (1980 –  1987 рр.), заступник директора з науковї роботи (1987 – 2003 рр.), завідувач відділу оптимізації систем електропостачання (2003 – 2008р.), головний науковий співробітник відділу (з 2008р. понині).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р.) Лауреат премії президентів Національних академій наук України, Білорусі та Молдови (1998 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.). Лауреат премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури (2001 р.) та премії ім. С.О.Лебедєва (2006 р.).

Автор понад 400 наукових публікацій, з яких 8 монографій, 56 винаходів та патентів.

Володимир Григорович Кузнецов народився 1 червня 1935 року в м. Кримську Краснодарського краю. У 1958 р. закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту (нині НТУУ “КПІ”). З 1966 р. працює в Інституті електродинаміки НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділом, заступника директора з наукових питань.

В.Г. Кузнецов є засновником наукового напрямку з оптимального керування електромагнітними процесами у багатофазних системах з джерелами спотворень.

Для наукових робіт, які проводить вчений, притаманні фундаментальність досліджень та їх направленість на рішення важливих практичних завдань.

Знайшли широке впровадження розроблені методи та засоби обмеження ферорезонансних перенапружень в високовольтних мережах з ефективним заземленням нейтралі. Запропоновані методи синтезу багатофазних фазозсуваючих ланцюгів дозволили створити ефективні пристрої забезпечення електромагнітної сумісності, які знайшли широке використання в Україні, країнах СНД, Європи, США, Канади, Австралії та інших.

В.Г.Кузнецовим створена наукова школа з комплексного моделювання і оптимізації електромагнітних процесів і режимів в електричних мережах і системах з джерелами несиметричних, нелінійних та швидкозмінних спотворень. Серед його учнів 22 кандидата наук.

В.Г. Кузнецов є головою спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій, заступником голови Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики», членом редколегій журналів «Технічна електродинаміка» (Україна), «Проблеми енергетики» (Азербайджан) та інших.

Впродовж життя наукову діяльність вчений поєднує з педагогічною, виховуючи майбутні наукові кадри країни на кафедрі Відділення цільової підготовки студентів Київського політехнічного інституту.