Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Тетельбаум Семен Ісакович, член-кореспондент АН УРСР

7.07.1910 – 24.11.1958

Видатний вчений в галузі радіотехніки й електротехніки. Доктор технічних наук (1939 р.), професор (1940р.), член-кореспондент АН УРСР (1948р.). Завідувач кафедри радіопередавальних пристроїв Київського політехнічного інституту (нині НТУУ «КПІ») (з 1940р.), декан радіотехнічного факультету Середньоазіатського індустріального інституту (нині Ташкентський державний технічний університет) (1941 – 1945 рр.), завідувач лабораторії струмів високої частоти в Інституті електротехніки АН УРСР (нині Інститут електродинаміки) (з 1945 р.) і одночасно завідувач кафедри радіопередавальних пристроїв Київського політехнічного інституту.

Нагороджений орденом Червоної Зірки (1944 р.) та “Знак пошани” (1948 р.).

Автор понад 150 наукових публікацій і винаходів.

Семен Ісакович Тетельбаум народився 7 липня 1910 року в м. Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут (нині НТТУ “КПІ”) у 1932 році за фахом інженер - електрик з радіотехніки. С.І. Тетельбаум прожив коротке життя – всього 48 років, але встиг зробити надзвичайно багато. У 24-річному віці він став кандидатом технічних наук, у 29-річному захистив докторську дисертацію, у 30 років став керівником кафедри, у 38 – членом-кореспондентом АН УРСР.

Коли описують результати діяльності вченого, дуже часто вживають слово «вперше».

У 1932 р. Семен Ісакович сконструював і збудував телевізійну установку, за допомогою якої в Україні вперше були проведені експерименти з телебачення. У 1934-1939 рр. під його керівництвом були успішно виконані важливі досліди і розроблені конструкції в галузі телемеханіки і автоматики, електроакустики, проведено реконструкцію радіостанцій в Києві та Одесі. Серед цих конструкцій треба відзначити прилад для підводного зв’язку (1940 р.), при розробці якого вперше були вирішені важливі для техніки ультразвуку і гідроакустики питання.

У 1936 р. за завданням Академії наук С.І.Тетельбаум розробив і виготовив перший в Україні пристрій для вимірювання висоти іонізованих шарів атмосфери, за допомогою якого провів дослідження іоносфери перед сонячним затемненням, під час і після нього.

У роки війни Семен Ісакович, працюючи деканом радіотехнічного факультету Середньоазіатського індустріального інституту, виконав багато цінних досліджень в галузі радіолокації, створив потужну високочастотну установку для плавки спеціальних сплавів.

В післявоєнні роки С.І. Тетельбаум розроблює загальні питання проблеми ефективної передачі енергії без проводів на великі відстані, досліджує умови бездротової передачі енергії на малі відстані для міського високочастотного транспорту, розв’язує нові проблеми і робить численні винаходи в галузі радіотехніки, телебачення, електроакустики, автоматики і телемеханіки, електротехніки, використання радіоелектроніки в медицині та ін. Також він проводить дослідження кільцевого безелектродного розряду з метою мирного використання атомної енергії.

З 1945 р. і до кінця життя С.І. Тетельбаум керував в Інституті електротехніки (нині – Інститут електродинаміки) АН УРСР лабораторією струмів високої частоти, яку було створено за його активною участю. Водночас у Київському політехнічному інституті (нині НТУУ «КПІ») він читав курси лекцій “Радіопередавальні прилади”, “Телебачення”, “Основи радіолокації” та ін.

Семен Ісакович Тетельбаум є організатором і першим відповідальним редактором Всесоюзного науково-технічного журналу “Известия высших учебных заведений по разделу радиотехника”.

Про широту наукових інтересів С.І. Тетельбаума свідчать дві його роботи, що стосуються фізики космосу – “К вопросу о круговороте материи в бесконечной вселенной” і “До питання про інтенсивність та спектральний склад метагалактичного випромінювання”. У другій з них на підставі гіпотези круговороту речовини й енергії у всесвіті дано розрахунок спектру мікрохвильового фону – того, що сьогодні називають реліктовим випромінюванням. Думається, ідеї, висловлені С.І. Тетельбаумом у цих статтях, чекають свого часу.

Семен Ісакович Тетельбаум раптово помер 24 листопада 1958 р. в м. Києві. Його ідеї в області радіотехніки розвивалися численними учнями.