Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Постніков Іван Матвійович, член-кореспондент АН УРСР

10.09.1906 – 08.08.1990

Видатний  вчений у галузі електротехніки. Доктор технічних наук (1943р.), професор (1946р.), член-кореспондент (1967р.). Доцент Ленінградського політехнічного інституту (1932 – 1943 рр.) (нині Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет), професор Ленінградського політехнічного і Середньоазіатського індустріального  інститутів (нині Ташкентський державний технічний університет) (1944 – 1946 рр.), завідувач кафедри електричних машин в Середньоазіатському індустріальному інституті (1947 – 1949 рр.), завідувач кафедри Київського політехнічного інституту (нині НТУУ «КПІ») (1950 – 1972 рр.), одночасно – завідувач  лабораторії Інституту електротехніки АН УРСР (нині Інститут електродинаміки) (1954 – 1962 рр.), завідувач відділу Інституту електродинаміки АН УРСР (1963 – 1986 рр.), керівник секції електромеханіки в Республіканському науково-технічному товаристві енергетиків та електротехніків України (1965 – 1985 рр.).

Нагороджений  медаллю "За доблесну працю в ВВВ 1941–1945" (1946 р.). Лауреат премії Київського ордена Леніна політехнічного інституту (1972 р.). Нагороджений орденом  Жовтневої Революції (1976 р.).

Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1977 р.). Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1982р.).

Автор більш ніж 100 друкованих праць, у тому числі 9 монографій, понад 50 авторських свідоцтв.

Іван Матвійович Постніков народився 10 вересня 1906 року в с.Єршово (нині Буйського р-ну Костром. обл.). Після закінчення в 1932 р. Ленінградського політехнічного інституту викладав у цьому ж вузі. В м.Ташкенті, куди був евакуйований інститут, вів наукову та учбову роботи.  Після війни деякий час працював у Середньоазіатському інституту в м. Ташкенті. З 1950 р. життя І.М.Постнікова пов’язане з Києвом, де він поєднував наукову та педагогічну діяльності, викладаючи в КПІ (нині НТУУ «КПІ») та працюючи в Інституті електродинаміки АН УРСР.

Основні наукові праці вченого присвячені теорії, проектуванню й експлуатації електричних машин.

Вченим були розроблені нові типи багатошвидкісних однофазних конденсаторних двигунів, елементи конструкції статорів та роторів турбогенераторів (синхронних, асинхронних та асинхронізованих).

Підготував більше 80 кандидатів та докторів технічних наук, більше 1000 інженерів-електромеханіків.

І.М.Постніков помер 8 серпня 1990 року.