Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Мілях Олександр Миколайович, член-кореспондент АН УРСР

29.08.1906 – 25.10.1985

Відомий  вчений в галузі електротехніки. Доктор технічних наук (1954 р.), професор (1962 р.), член-кореспондент АН УРСР (1964 р.). Завідувач кафедри, завідувач сектором аспірантури Харківського електротехнічного інституту (нині НТУ «ХПІ») (1932 – 1941рр.), старший науковий співробітник в Інституті енергетики АН УРСР (1941 – 1947рр.), старший науковий співробітник в Інституті електродинаміки АН УРСР  (1947– 1949 рр.), директор і завідувач лабораторії  Інституту електродинаміки АН УРСР (1959 – 1973 рр.), завідувач відділу  Інституту електродинаміки АН УРСР (1973 – 1985рр.).

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, орденом “Знак пошани”, медалями. Лауреат Державної премії України (1975 р.).  Заслужений діяч науки УРСР (1981 р.). Лауреат Премії АН України ім. Г.Ф.Проскури (1983 р.).

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 73 авторських свідоцтв.

Олександр Миколайович Мілях народився 29 серпня 1906 року в м. Симферополі. У 1931 році закінчив Харківський електротехнічний інститут (нині НТУ “ХПІ”), де і працював після закінчення. Подальша трудова та наукова діяльність вченого пов’язана з Інститутом електродинаміки АН УРСР, який він деякий час очолював.

О.М.Мілях  провадив фундаментальні та прикладні дослідження перехідних і аварійних режимів в нелінійних електричних колах та електроенергетичних системах; принципів управління багатостепеневими електродинамічними системами; електромагнітних та електромеханічних аналогій, взаємних і незворотних процесів в багатофазних лінійних електромагнітних системах; принципів перетворення та стабілізації параметрів електричної енергії з використання електромагнітних і напівпровідникових пристроїв.

О.М. Мілях розробив теорію багатостепеневих електродинамічних систем; розвинув теорію складних нелінійних електричних кіл та електроенергетичних систем; розвинув теорію багатофазних лінійних систем із незворотними властивостями; розробив основи теорії статичних перетворювачів джерел незмінної напруги в джерела незмінного струму; розробив нові способи перетворення і стабілізації параметрів електроенергії з використанням статичних електромагнітних та напівпровідникових перетворювачів електроенергії.

О.М. Мілях помер 25 жовтня 1985 року.