Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ


Вип. 50
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
       2018

ЗМІСТ

 

 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ
Черненко П.О., Мірошник В.О. Короткострокове прогнозування електричного навантаження електропостачальної компанії з використанням штучної нейронної мережі глибинного навчання 5
Тугай Ю.І., Демов О.Д., Нікішин Д.А., Півнюк Ю.Ю. Декомпозиція електричних мереж при оптимізації реактивних потужностей 11
Блінов І.В., Парус Є.В., Рибіна О.Б., Танкевич С.Є. Вибір оптимальної архітектури та складу системи моніторингу аварійних станів розподільних ліній 16
Козирський В.В., Тугай І.Ю., Тютюнник Ф.О. Про використання тензорного аналізу в задачах визначення запасу статичної стійкості електричних систем за наявності джерел розподіленої генерації 23
Kuchanskyi V.V. Abnormal resonance overvoltages in main power electrical networks with sources of distortions 27
Кузнецов М.П., Лисенко О.В. Імовірнісне моделювання потужності електроенергетичного комплексу у складі вітрової та сонячної електростанцій 37
Красножон А.В., Пентегов І.В., Красножон О.В., Тимошенко З.О. Зменшення втрат активної потужності в грозозахисному тросі двоколової повітряної лінії електропередачі шляхом зміни розташування її фаз 42
Makov D.K., Antonjuk A.I. Determination of three-phase voltage s unbalance with the use of analog-digital convertors of its instantaneous values and mathematical treatment of the got codes 46
Kotsur M.I., Yarymbash D.S., Bezverkhnia Yu.S., Andrienko A.A., Andrienko D.S. Features of influence of the higher harmonics on choice parameters usbars of workshop networks 51
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
Кенсицький О.Г., Крамарський В.А., Кобзар К.О., Хвалін Д.І. Дослідження ефективності конструкцій торцевої зони осердя статора турбогенератора 56
Зайцев Є.О., Левицький А.С. Аналітичне визначення геометричних параметрів обвідної полюсів ротора гідрогенератора за даними сенсорів повітряного зазору 62
Карлов О.М., Кондратенко І.П., Крищук Р.С., Ращепкін А.П. Аксіальні магнітні сили торцевого дугостаторного двигуна з дисковим біметалевим ротором 71
 
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
Руденко Ю.В., Мартинов В.В. Дослідження процесів та вибір параметрів імпульсного підвищувального перетворювача з автотрансформаторним увімкненням дроселя 79
Спірін В.М., Губаревич В.М., Маруня Ю.В., Салко С.В. Покращення електромагнітної сумісності однофазного мостового випрямляча з паралельним активно-ємнісним навантаженням 83
Алєксєєв О.Г., Алексієвський Д.Г., Туришев К.О., Шмалій С.Л., Панкова О.О. Візуальне моделювання однофазного мостового випрямляча 88
 
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
Кучерявая И.Н. Электромагнитное поле подземной одноцепной кабельной линии сверхвысокого напряжения 92
Михайлов В.М., Петренко М.П. Визначення профілю соленоїда для створення імпульсного магнітного поля на плоскій границі провідника 96
 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Гориславець Ю.М., Новський В.О., Глухенький О.І., Бондар О.І. Індукційне нагрівання з’єднаних з натягом феромагнітних деталей 101
Васецький Ю.М., Кондратенко І.П., Мазуренко І.Л., Пащин О.М. Обробка зварних з’єднань імпульсним електромагнітним полем при слабкому скін-ефекті 106
Супруновська Н.І., Бєлкін С.В., Реуцький М.О., Щерба А.А. Оцінка ефективності використання акумуляторної батареї та суперконденсатора в системі живлення електромобіля 115