Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ


Вип. 49
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
2018

ЗМІСТ

 

 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ
Авраменко В.М. Стійкість електроенергетичних систем як задача нелінійної механіки 5
Кучанський В.В. Дослідження резонансних перенапруг у магістральних електричних мережах 750 кВ з несинусоїдальним джерелом спотворення за допомогою штучної нейронної мережі 10
Сопель М.Ф., Панов А.В., Паньків В.І., Танкевич Є.М. Нормативне забезпечення моніторингу високовольтних вимикачів електроенергетичних систем 17
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
Кенсицький О.Г., Хвалін Д.І., Сорокіна Н.Л. Зниження нерівномірності нагрівання торцевого пакета осердя статора потужного турбогенератора 27
Левицький А.С., Зайцев Є.О., Смирнова А.М. Пружний елемент перетворювача зусиль в стяжних призмах осердя статора потужного турбогенератора 32
Карлов А.Н., Кондратенко И.П., Крищук Р.С., Ращепкин А.П. Двухобмоточный безжелезный индуктор бегущего магнитного поля 39
Приймак Б.І., Красношапка Н.Д., Лозада Ф., Долганов О.О. Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля 51
 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Гориславець Ю.М., Новський В.О., Глухенький О.І., Бондар О.І. Дослідження індукційного нагрівання з’єднаних з натягом металевих деталей 60
Васецький Ю.М., Кондратенко І.П., Пащин О.М., Дзюба К.К. Обробка зварних з’єднань імпульсним електромагнітним полем при сильному скін-ефекті 68
Кучерявая И.Н. Влияние коррозионных явлений на распределение электрического поля в изоляции высоковольтного кабеля 76
Щерба М.А. Расчет электромеханических сил в сшитой полиэтиленовой изоляции кабелей вблизи водных микродефектов при их распространении 82
 
НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
Руденко Ю.В., Руденко Т.В. Усреднение модели импульсного преобразователя с цепью второго порядка 88
 
ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
Гриневич Ф.Б., Саволюк А.М. Погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров 98
Брагинець І.О., Кононенко О.Г., Масюренко Ю.О. Аналітичний огляд та вибір оптичних лазерних систем для вимірювання повітряних зазорів у потужних гідрогенераторах 103