Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Збірник наукових праць, вип. 48
ЗМІСТ

 

 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ
Черненко П.О., Мірошник В.О. Підвищення точності короткострокового прогнозування електричного навантаження за допомогою штучної нейронної мережі з врахуванням зміни структури споживання протягом року 5
Пазій В.Г., Мірошник О.О., Мороз О.М. Підвищення ефективності системи моніторингу розподільних мереж засобами інтелектуального роз’єднувача з PLC-каналом зв’язку 12
Тимченко М.П., Фіалко Н.М. Багатоповерхові будинки як активні споживачі інтелектуальних електричних мереж 15
Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Гребченко М.В., Максимчук В.Ф., Пилипенко Ю.В. Вибір алгоритму визначення відстані замикання на землю та необхідних для цього інформаційних складових параметрів режиму 22
Чиженко О.І., Трач І.В. Коригування режиму слабкої електричної мережі при запуску від неї електродвигуна зіставної потужності 27
Кулик В.В., Бурикін О.Б., Глоба О.В. Інформаційно-програмне забезпечення пофідерного аналізу й оптимізації втрат електроенергії у розподільних електромережах з розосередженим генеруванням 33
Кучанський В.В. Керована комутація елегазовими вимикачами в магістральних електричних мережах 38
Денисюк С.П., Опришко В.П. Оцінка нерівномірності споживання та генерації електричної енергії в локальних електроенергетичних системах 43
Гуреев В.А., Сангинова О.В. Построение обучающего дистанционного тренажера для подготовки персонала энергетической отрасли 52
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
Кенсицький О.Г., Хвалін Д.І. Квазітривимірна модель електромагнітного поля у торцевій зоні турбогенератора 59
Антонов А.Е., Акинин К.П., Киреев В.Г. Построение системы активной компенсации гироскопической реакции в высокооборотном электроприводе 65
Козлов В.С. Синхронізація автономного генератора в мережі обмеженої потужності 71
Карлов О.М., Кондратенко І.П., Крищук Р.С., Ращепкін А.П. Енергетичні показники торцевих дугостаторних асинхронних двигунів з біметалевими дисковими роторами 76
Кучинський К.А., Тітко В.О., Гуторова М.С., Мистецький В.А. Механічні та вібромеханічні характеристики натискних пальців і плит осердя статора турбогенератора 82
 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Щерба А.А., Подольцев А.Д., Ломко Н.А. Энергоэффективные режимы работы магнитодинамических установок с использованием тиристорных регуляторов напряжения с фазовым управлением 88
Кучерявая И.Н. Факторы качества и надежности сшито-полиэтиленовой изоляции силовых кабелей 94
Бондар О.І., Глухенький О.І., Гориславець Ю.М. Вплив конструктивних елементів плавильної печі на ефективність універсального електромагнітного перемішувача рідкого металу 105
Кутін В.М., Рубаненко О.Є., Мисенко С.В. Оцінювання помилок першого і другого роду при визначенні швидкості руху контактної системи елегазового вимикача 110
Щерба М.А. Возмущение электрического поля разноразмерными близко расположенными водными микровключениями в твердом диэлектрике 115
 
МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
Тесик Ю.Ф., Мороз Р.М. Аналіз процесу формування синусоїди із сигналів прямокутної форми на основі принципу суперпозиції 121
Левицкий А.С., Новик А.И., Зайцев Е.А. Емкостный датчик усилий в стяжных призмах статора турбогенератора с компенсацией погрешности от перекоса электродов 126