Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Кондратенко Ігор Петрович,член-кореспондент НАН Украіни

14.08.1955   
 

Відомий вчений в галузі електротехніки та електроенергетики. Доктор технічних наук (2006р.),  член-кореспондент НАН України (2015р.). Завідувач відділу електромагнітних систем Інституту електродинаміки НАН України (з 2005р. понині).

Лауреат премій НАН України ім. В.М. Хрущова (2010р.). та  Г.Ф.Проскури  (2014р.)

Автор понад 180 наукових публікацій, з яких 1 монографія.

Кондратенко Ігор Петрович народився 14 серпня 1955 року в м. Дніпропетровську.  У 1978 році закінчив електроакустичний факультет Київського політехнічного інституту. Працював інженером на кафедрі кінотехніки Київського політехнічного інституту. З липня 1978 р. і понині працює в Інституті електродинаміки НАН України, в якому пройшов шлях від інженера до завідувача відділу електромагнітних систем. 

Наукові інтереси Кондратенка І.П. спрямовано на вирішення однієї з найважливіших проблем сучасної енергетики  – проблеми підвищення ефективності використання електричної енергії в різних галузях народного господарства, в т.ч. і при наявності нелінійних,  несиметричних та нестаціонарних споживачів енергії, до яких відносяться найбільш енергоємні виробництва.  Його наукова діяльність пов’язана з розвитком та розробкою методів аналізу електромагнітних полів в нелінійних середовищах з нестаціонарними умовами, розробкою теоретичних основ побудови ефективних електроенергетичних систем і комплексів.

Вагомим результатом досліджень Кондратенка І.П. є суттєве скорочення витрат електроенергії на виконання технологічних операцій з одночасним підвищенням продуктивності і якості продукції. Результати проведених досліджень впроваджено на низці металургійних підприємств Росії та Казахстану, використані провідними вітчизняними виробниками металургійного і гірничого обладнання – Новокраматорським та Старокраматорським машинобудівними заводами. Теоретичні результати і розвинені методи розрахунку електромагнітних полів дозволили розробити  та впровадити нове електроенергетичне обладнання для електроімпульсної обробки зварних з’єднань та нові конструкції магнітних систем для створення магнітних сил, здатних сприяти накопиченню магнітних наночастинок в заданих об’ємах біологічних організмів.

Кондратенко І.П. бере активну участь в атестації наукових кадрів, працюючи в експертних радах ВАК України та ДАК МОН України, двох спеціалізованих вчених радах з захисту докторських дисертацій, веде викладацьку роботу у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Ним підготовлено одного доктора  та двох кандидатів технічних наук.