Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

СЛОВНИКИ
  • Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови: Фізика та споріднені науки .-English-ukrainian-english dictionary of scientific language: Рhysics and related sciences. - Вінниця: Нова Книга, 2010. - Ч.1: Англійсько-українська / Уклад. О. Кочерга, Е. Мейнарович. - 1390 c.
  • Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови: Фізика та споріднені науки.-English-ukrainian-english dictionary of scientific language Рhysics and related sciences. - Вінниця: Нова Книга, 2010. - Ч.2 : Українсько-англійська / Уклад. О. Кочерга, Е. Мейнарович. - 1566 c.
  • Англо-український українсько-англійський словник : Близько 100000 слів. - Київ, 2010. - 752 с.
  • Зубков М.  Сучасний англо-український та українсько-англійський словник : 100 000 слів та словосполучень / М. Зубков, В. Мюллер. - Х.: Школа, 2009. - 752 с.
  • Ільченко О.М.  Англійська для науковців. Семантика. Прагматика. Переклад: Підручник  / О.М. Ільченко. - К.: Наукова думка, 2010. – 288 с.
  • Новітній німецько-український українсько-німецький словник. Близько 100000 слів / уклад. Е.Л. Вальда, С.М. Крисенко. - Х: Промінь, 2009. - 992 с.
  • Словник технічної термінології: Мірництво / Ю. Трихвилів, І. Зубков. - Відтвор. вид. 1930 р. - К. 2009. - 168 с.
  • Словник української мови: У 20 т. - К.: Наукова думка, 2010. - Т. 1. А-Б / Голов. наук. ред. В.М. Русанівський, наук. ред. Н.Г. Озерова ; уклад.: Л.Л. Шевченко та ін. - 911 с.