Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

 

Заступник директора інституту з наукової роботи 


чл.-кор. НАН України


ЖАРКІН АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ

 


тел. (044) 366-26-58

 

 

 

Відомий вчений в галузі електромагнітної сумісності і якості електричної енергії.  Доктор технічних наук (2004 р.), член-кореспондент НАН України (2009 р.).   Учений секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (1996–1999рр.). Учений секретар Комісії з розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та подальшу перспективу (2001–2003 рр.). Член секції, яка розглядає роботи молодих вчених, Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки ( з 2007 р.). Заступник директора з наукової роботи Інституту електродинаміки НАН України (з 2004р. понині).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007 р.). Нагороджений  Почесною  грамотою  Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України за багаторічну плідну працю, значні особисті здобутки у професійній діяльності, вагомий внесок у розвиток провідного наукового центру НАН України у галузі енергетики, електротехніки і енергетичного машинобудування та з нагоди 60-річчя від дня заснування ІЕД НАН України (2007 р.), почесною грамотою Кабінету Міністрів України за багаторічну плідну науково-організаційну діяльність, визначні наукові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 90-річчя від дня заснування НАН України (2008 р.).

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі 3 монографій.

Андрій Федорович Жаркін народився 26 червня 1954 року в м. Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут(нині НТУУ «КПІ»)  (1977 р.).  Працював інженером, старшим інженером у проектному інституті «Укрдіпроенерго» (м. Київ) (1977–1980 рр.) З 1980 року А.Ф.Жаркін працює в Інституті електродинаміки НАН України, де пройшов шлях від старшого інженера до заступника директора з наукової роботи.

Свою наукову діяльність вчений спрямовує на вирішення однієї з найважливіших проблем сучасної енергетики – проблеми підвищення ефективності використання та якості електричної енергії в системах електропостачання. Його наукова діяльність пов’язана з розвитком та розробкою методів аналізу електричних мереж з нелінійними та нестаціонарними навантаженнями з використанням математичних моделей, розробкою теоретичних основ побудови інформаційно-вимірювальних систем моніторингу якості електроенергії (ЯЕ) великих об’єктів, дослідженням проблем контролю та управління ЯЕ, а також розробкою  нових підходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності та захисту інформації  відповідальних споживачів електричних мереж різного призначення.

Характерною рисою робіт, які виконує А.Ф.Жаркін, є органічний зв’язок теоретичних досліджень з вирішенням важливих практичних задач. Ним вирішено ряд наукових та науково-технічних проблем щодо проведення відповідних комплексних досліджень, що дозволило розробити цілу низку технічних засобів забезпечення ЕМС та захисту інформації.

В останні роки А.Ф.Жаркін забезпечує організацію виконання наукових досліджень в напрямку розробки та реалізації заходів, які спрямовано на створення умов для організації паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з об’єднанням енергосистем європейських країн UCTE. Він є членом наукової ради комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми інтеграції енергетичної системи України в Європейську енергетичну систему».

А.Ф. Жаркін успішно поєднує наукову діяльність з науково-організаційною та педагогічною. Займається підготовкою наукових кадрів, під його керівництвом готуються чотири кандидатські дисертації. Бере активну участь в атестації наукових кадрів як член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій.

А.Ф.Жаркін працює за сумісництвом доцентом кафедри «Електроенергетика і електротехніка» Відділення цільової підготовки НТУУ «КПІ» та є Головою Державної екзаменаційної комісії на здобуття і присвоєння кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра у КНУТД.

А.Ф.Жаркін є членом Міжвідомчої ради з питань паливно-енергетичного комплексу при Президії НАН України та Наукової ради з наукових основ електроенергетики при ВФТПЕ НПАН України, а також членом редколегії журналу «Технічна електродинаміка».