Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Порядок розгляду Комітетом з конкурсних торгів Інституту електродинаміки НАН України скарг, поданих учасниками процедур закупівель до моменту укладання договору

(відповідно до накзу № 470 Мінекономіки України про затвердження Типового положення про Тендерний комітет, зареєстрованого в Мін'юсті 07.08.2009 р. за № 740/16756)

1) Тендерний комітет приймає скарги, які надійшли до укладання договору про закупівлю.

2) Тендерний комітет може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення тенедерним комітетом порушення проведення процедури закупівлі. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі.

3) У разі подання скарги тендерний комітет зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги. Після закінчення зазначеного строку тенедерний комітет має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадків, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про визнання результатів торгів недійсним.

4) Протягом одного робочого дня з дати отримання скарги тендерний комітет повідомляє Державне казначейство про цю скаргу.

5) Тендерний комітет повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника – переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

6) Тендерний комітет приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обгрунтоване рішення, в якому зазначається:
    - у разі, коли скаргу не задоволено – причини прийняття такого рішення;
    - у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

7) Тендерний комітет рішення про розгляд скарги надсилає уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

8) Примірник рішення за результатами розгляду скарги тендерний комітет надсилає протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття учаснику, який подав скаргу, та Державному казначейству.

Голова тендерного комітету
ІЕД НАН України, заступник
директора з загальних
питань к.т.н.                                                                                       О.В. Самков

Заступник голови тендерного
комітету, с.н.с. відділу № 8                                                                 В.М. Спірін

Відповідальний секрктар
тендерного комітету, інженер
науково-організаційного
відділу                                                                                                   С.В. Лозова