Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

   Аспірантура та докторантура

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту електродинаміки НАН України у 2020 році

 

Згідно з рішенням приймальної комісії інституту за результатами вступних іспитів на вакансії, передбачені планом прийому до аспірантури на 2019 рік, зараховано до аспірантури з відривом від виробництва з 1 листопада 2019 р

за спеціальністю 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:

БЄЛКІНА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, науковим керівником аспіранта призначено зав. відділу інституту, чл.-кор. НАН України Щербу А.А.;

ГОРОШКА ПАВЛА СЕРГІЙОВИЧА, науковим керівником аспіранта призначено зав. відділу інституту, д.т.н. Павловського В.В.;

ЛОСКУТОВА СТЕПАНА СЕРГІЙОВИЧА; науковим керівником аспіранта призначено пров.н.с. інституту, д.т.н., професора Черненка П.О.;

             за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ШКІЛЬНЮКА ЮРІЯ ОЛЕГОВИЧА; науковим керівником аспіранта призначено зав. відділу інституту д.т.н.. Мельника В.Г.

 

ОГОЛОШЕННЯ

   Інститут електродинаміки НАН  України оголошує набір до АСПІРАНТУРИ  з відривом від виробництва  за державним замовленням   та без відриву від виробництва (на контрактній основі ) на 2019 рік за  такими спеціальностями :

 

   141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка   

Спеціалізації:

05.09.01. "Електричні машини і апарати"            

05.09.03. "Електротехнічні комплекси та системи"                           

05.09.05. "Теоретична електротехніка"                                                

05.09.12. "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії"         

05.14.02. "Електричні станції, мережі і системи"

   152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація:

05.11.05. "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин".

Прийом документів здійснюється до 10 вересня 2019 року.

Вступні іспити   - з 16 по 30 вересня 2019 року.

Зарахування до аспірантури -  з 1 листопада 2019 року.

Гуртожиток на час вступних іспитів не надається.

Детальніша інформація – на сайті  Інституту  ied.org.ua або за тел. 366-24-98.

Зарахування на бюджетні місця відбувається за конкурсом відповідно до отриманих балів!

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту електродинаміки НАН України у 2019 році

Програма вступного фахового випробування з галузі знань  14 – Електрична інженерія, спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Програма вступного фахового випробування з галузі знань  15 – Автоматизація та приладобудування, спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.