Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Головна

 

    Інститут       електродинаміки  Національної академії наук України створено рішенням Ради Міністрів Української РСР у 1947 році. Інститут є провідною установою Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, яка проводить дослідження  з таких наукових напрямків:
-    перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
-    системи та комплекси  електромеханічного перетворення енергії;
-    режими енергетичних об’єктів та системи керування ними;
-    інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці.
     В інституті налічується  14 наукових відділів, в яких працюють   40 докторов наук, у тому числі 3 академіка та 6 членів-кореспондентів НАН України, 81 кандидат наук, висококваліфікований інженерно-технічний персонал. Зусилля наукового колективу інституту спрямовані на подальший розвиток фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики.
     Понад 70 науковців інституту стали лауреатами 23 Державних  премій, 19 премій НАН України та 1 премії Міжнародної асоціації академій наук. Серед учених інституту  6 Заслужених діячів науки і техніки України, 2 Заслужених винахідника України. Понад 10 наукових співробітників інституту відзначені преміями президента України, Верховної Ради  та НАН України для молодих учених.      Високий рівень робіт інституту підтверджують 2600 авторських свідоцтв і патентів, у тому числі зарубіжних. 
     В інституті працюють три спеціалізовані ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з семи спеціальностей, що відповідають основним напрямкам наукових досліджень інституту.
    Впродовж багатьох років інститут видає науково-прикладний журнал "Технічна електродинаміка" та збірник "Праці Інституту електродинаміки НАН України", організує та проводить спільно з провідними технічними університетами України Міжнародні науково-технічні конференції  "Проблеми сучасної електротехніки", та  "Силова електроніка та енергоефективність". Інститут електродинаміки є базовим для  Наукової  Ради НАН України з комплексної проблеми "Наукові основи електроенергетики", яка координує наукову діяльність 23 наукових та освітніх  закладів  країни у цьому напрямку.
     Свого часу наукові підрозділи інституту стали базою для створення нових установ НАН України: Інституту кібернетики, Інституту радіотехнічних проблем, Інституту проблем моделювання в енергетиці, Інституту загальної енергетики, Інституту відновлюваної енергетики та Інституту технічних проблем магнетизму (м. Харків).
     Значний науковий потенціал та творчий доробок інституту дає всі підстави сподіватись, що його розробки будуть і в подальшому суттєво впливати на розвиток наукових досліджень та науково-технічний прогрес у багатьох галузях економіки нашої країни.